Bodite obveščeni

 BREZPLAČNA DOSTAVA PRI NAROČILU NAD 60 EUR!NALOŽBA V NAŠO PRIHODNOST!

     

 

UDELEŽBA NA MEDNARODNEM SEJMU BIOFACH, NEMČIJE 2020

Termin sejma: 12.2. do 15.2.2020

 

Sejem Biofach je bil vrhunski dogodek, na katerem smo se srečali z vsemi obstoječimi in novimi potencialnimi dobavitelji in kupci naših izdelkov.  Sejem predstavlja kot izjemno priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj ter pridobivanje novih prodajnih kontaktov za naše podjetje ogromno dodano vrednost pri poslovanju na mednarodnem trgu.

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Podjetje Inlife d.o.o je bilo izbrano na razpisu za Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2020. Prejeta nepovratna sredstva v višini 5.899,84 eur so bila porabljena za predstavitev na mednarodnem sejmu ekološke prehrane Biofach v Nemčiji. 

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij.

 

Cilj javnega razpisa za naše podjetje je podpreti sejemske nastope v tujini in tako pridobiti večjo mednarodno razpoznavnost. S podporo dejavnosti na specializiranih mednarodnih sejmih se bo povečala tudi rast naših čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu in s tem bomo prispevali k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«. 

Rezultat javnega razpisa za naše podjetje je, da si z obiski sejmov olajšamo vstop MSP na tuje trge, posledično se bo povečala prepoznavnost našega podjetja in naših izdelkov. 


Povezave: 

-       Spletna stran RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

-       Spirit Slovenija

-       Evropska unija,  Evropski sklad za regionalni razvoj

Loading...